28 gia đình tại Nghệ An và Hà Tĩnh trình báo mất liên lạc với người thân| VTC14VTC14 |Hiện, tỉnh Nghệ An có 18 gia đình ở huyện Diễn Châu, Yên Thành và TP Vinh ,Tỉnh Hà Tĩnh có 10 gia đình ở huyện Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh, Can Lộc …

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
34
Article Tags:
Article Categories:
Tin HOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *